Danh mục sản phẩm

Album ảnh

Sanh - Bonsai

 

Rất nhiều Sanh bonsai. Cây lâu năm, trồng bằng hạt, rễ và thế rất đẹp

Sản phẩm cùng chuyên mục